Nowość wydawnicza!!!

"Geodezja fizyczna" to najnowsza książka prof. Piotra Dwulita, która prezentuje aktualny stan wiedzy w zakresie wyznaczenia figury Ziemi i jej potencjału grawitacyjnego (geopotencjału) w aspekcie zastosowań do rozwiązywania podstawowych zagadnień geodezyjnych.

W publikacji przedstawiono ogólne elementy teorii potencjału i metody rozwiązywania zagadnień brzegowych, omówiono właściwości pola siły ciężkości Ziemi i podano parametry, które charakteryzują naszą planetę.

Książka jest już dostępna w sprzedaży!

Zmieniony ( 12.05.2016. )